Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2017

Mrocznysekret
Mrocznysekret

December 21 2017

Mrocznysekret
6070 708c
Reposted fromnazarena nazarena viashitsuri shitsuri
Mrocznysekret

August 18 2017

Mrocznysekret
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

July 09 2017

7951 ace3 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viascorpix scorpix
Mrocznysekret

June 24 2017

Mrocznysekret
3656 846e 500
M. Hłasko, Robotnicy
Reposted fromvaporous vaporous viapassionative passionative
8921 a073 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viagacior gacior

May 13 2017

Mrocznysekret

April 13 2017

Mrocznysekret
Są ludzie, z którymi od pierwszej chwili znajdujesz wspólny język. A potem bez względu na upływ czasu, dzielące was kilometry albo dni milczenia wystarczy, jedno spojrzenie i znów rozumiecie się bez słów.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaiga-xvl iga-xvl
Mrocznysekret
2576 b53d
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viaPoranny Poranny

February 24 2017

Mrocznysekret
Miałem mętlik w głowie. Częściowo dlatego, że ją kochałem, a częściowo dlatego, że nie chciałem czuć tego, co czułem.
— John Haskell "Amerykański czyściec"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viashitsuri shitsuri

February 21 2017

Mrocznysekret
Mrocznysekret
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg

February 15 2017

Mrocznysekret
6078 81a2

February 13 2017

Mrocznysekret
Wytrwałość.

Nie przez tydzień, miesiąc czy rok. To sytuacja kiedy budzisz się rano, i masz robić pompki i ma być ich 50 i naprawdę nie masz siły ale robisz te 50 pompek. A następnego dnia budzisz się rano i mówisz zdechnę ale zrobię 51 pompek.

Talent nie oznacza wytrwałości

Znam niewiarygodnie piękne, inteligentne kobiety, które mogłyby osiągnąć wszystko. I przez tydzień nie palą, przez dwa tygodnie się nie puszczają, przez miesiąc ciężko pracują – ale później odpuszczają.

Brakuje im wytrwałości.

— Pokolenie Ikea

July 04 2015

Mrocznysekret
8423 34e9
Reposted fromiamstrong iamstrong viaperseweracje perseweracje
Mrocznysekret
8327 ead7
Reposted fromretaliate retaliate viaperseweracje perseweracje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl